,

De elfde hoofdzonde

In mijn hoedanigheid als fervent lezer en taalpuriste pur sang, kan ik mij blauw ergeren aan -dt-fouten. Ik heb het niet over zomaar -dt-fouten, neen, ze worden begaan door journalisten en ander journaille. 

Elke dag passeren een aantal kranten de revue, van Het Nieuwsblad tot De Tijd. Opvallend is dat de kranten die uit zijn op spectaculaire faits-divers en nieuws heet van de naald, het hoogste scoren in -dt-fouten. De bikkelharde concurrentie tussen de kranten onderling viert hoogtij in het kapen van actua, en zo ook de elfde hoofdzonde. De -dt-fouten vliegen om de oren, de een al erger dan de andere. Ik leer dat bijvoorbeeld ‘ze verboodt’ en ‘het gebeurd’ tot de standaardgrammatica behoren van enkele nieuwsbrengers. Benevens dergelijke frappante inbreuken tegen onze zoetgevooisde taal, wordt omzeggens elk nieuwfeit verkracht door dezelfde elfde.

In mijn achterhoofd beukt een zekere Kristien Hemmerechts die een tijdlang geleden pleitte voor het door elkaar gooien van d en t, kortom een pleidooi gericht aan proffen en leerkrachten waar het op neerkomt om geen waarde meer te hechten aan een correcte spelling. Deze boude stelling werd door het keur van lesgevers prompt, begrijpelijk en geagiteerd van de hand gewezen. De enigen die konden meestappen in de foute visie waren dan weer, ja, u raadt het, diezelfde journalisten én, niet te vergeten, de studenten. Respect voor onze taal in àlle facetten, ook de grammaticale incluis, en elke verdomde inbreuk daarop is überhaupt een elfde hoofdzonde.

Het is alweer een tijdje geleden maar toen ik schoolliep, werd élke -dt-fout bestraft met min 2 punten. Op een toets van om het even welk vak, betekende deze hantering vaak het verschil tussen slagen of niet slagen. Ik herinner mij de klasprimus die zijn slaagkansen in het vak fysica, waar hij in excelleerde, vergokt had op fouten tegen de elfde hoofdzonde. En zo gebeurde het dat niet hij maar ikzelf de eerste plaats innam bij het eindexamen…

Hetzelfde gebroed woekert ook in de ondertiteling van, jawél, ook en zelfs het journaal. Een jaar intensief live controleren op -dt-fouten, leerde me dat geen enkele uitzending gevrijwaard is dan deze missers. Bij mij rijst telkens de vraag hoe het in godsnaam mogelijk is dat deze hoogopgeleide mensen er in slagen hun diploma in de wacht te slepen. Ach, dan zijn er de automatische spelcontroles van de software natuurlijk. Helaas, me dunkt dat eigenwijze medewerkers dit stukje software afvinken bij hun inbreng.

Daarom wil ik een oproep lanceren naar u, lezer, om erover te waken dat uw kinderen/studenten een correcte grammatica hanteren, waar dan ook. Onze florissante taal heeft nood aan behoeders van correct taalgebruik, weze het nu in de journalistiek of weze het in nieuwsfeiten in de krant of op teevee, in boeken of persiflages, in thesissen of lezingen met godbetert powerpoint.

Mag ik van u hetzelfde, astublieft? 


Recente blogposts

Hugo in je mail

Ik schrijf me in voor:*

Loading