,

Uithuiszettingen in Vlaanderen

25 miljoen euro blijft onbenut

Harde cijfers over het aantal uithuiszettingen in Vlaanderen. Sinds januari 2022 wordt het aantal uitdrijvingen geregistreerd door de gerechtsdeurwaarders. Daardoor worden exacte cijfers genoteerd. Verleden jaar werden 1.906 huurders (36 gezinnen per week!) uit hun woning gezet omdat ze hun huur niet meer konden betalen. Huurders die noodgedwongen een té dure woning moeten huren op de private markt. Als je weet dat 180.000 gezinnen op de wachtlijst staan voor een sociale woning is het niet verwonderlijk dat sommigen eronder doorgaan. Jaarlijks dreigen 10.000 à 12.000 gezinnen op straat te belanden. Een uithuiszetting leidt meer dan eens tot schrijnende situaties, en dan vooral bij kinderrijke gezinnen. Wie uit zijn woonst wordt gedreven door huurachterstal vindt heel moeilijk een alternatief. Het gevolg is vaak dakloosheid.

Een verhuurder kan dan dus een procedure tot uithuiszetting starten. Een uithuiszetting kan enkel plaatsvinden wanneer de vrederechter van het kanton van de plaats waar de woning zich bevindt een uithuiszetting heeft bevolen. Om dergelijke ellende te voorkomen werd in 2020 het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen opgericht. Dat fonds krijgt jaarlijks een budget van ongeveer 6 miljoen euro om 6.000 begeleidingsovereenkomsten af te sluiten via het OCMW af te sluiten met de verhuurder en de huurder. Maar de gelden worden amper benut.

Met de hulp van het fonds kan het OCMW de huurder met huurachterstal de helft van de achterstallige huur voorschieten en een afbetalingsplan opstellen voor de andere helft. Het OCMW, de verhuurder en de huurder sluiten daartoe samen een begeleidingsovereenkomst (met daarin het afbetalingsplan). Het OCMW is hier de belangrijkste instelling om mensen met huurachterstel bij te staan en te helpen.

Niettegenstaande het fonds budget heeft om jaarlijks 6.000 begeleidingsovereenkomsten af te sluiten, werden vorig jaar amper 214 aanvragen behandeld. Het fonds haalt dus maar een fractie van wat er oorspronkelijk qua aanvragen werd voorzien. Het is dus overduidelijk dat er iets schort en dat slechts een beperkt aantal OCMW’s er gebruik van maken. Is het fonds misschien niet genoeg gekend? Is het teveel rompslomp voor het OCMW? Dan moet het fonds toegankelijker worden. Want ik vrees dat nog meer gezinnen in de nabije toekomst op straat zullen belanden. Aan de Vlaamse regering om daarvoor initiatieven te nemen. 

Sinds de oprichting van het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBU) ligt er nu reeds een opgebouwd saldo van 25 miljoen euro hulp klaar. Het geld blijft onbenut liggen terwijl bijna 2.000 huurders noodgedwongen uit hun woning worden gedreven.

In Brugge werden verleden jaar 22 procedures tot uithuiszetting ingesteld. Maar niet elke procedure leidde tot een woonstuitdrijving. Gelukkig maar. Jammer genoeg werden er effectief toch nog 16 uithuiszettingen bevolen. Ik stel mij de vraag hoeveel mensen (of gezinnen) daardoor dakloos werden. Toch schrijnende toestanden die in onze maatschappij nog altijd mogelijk zijn…

Foto door Andrea Piacquadio


Recente blogposts

Hugo in je mail

Ik schrijf me in voor:*

Loading