,

Astridlaan en Gen. Lemanlaan slibben dicht!

Iedereen die op Assebroek woont, of regelmatig langs de Astridlaan en de Generaal Lemanlaan naar Brugge moet rijden, weet uit eigen ervaring dat het verkeer er alsmaar vaker stil staat – zelfs buiten de spitsuren. Tegenwoordig zelfs vaker en vaker aan het Gaston Roelantsplein tot waar de Generaal Lemanlaan op de ring uitkomt. Dat is al lang niet ongewoon. De hoeveelheid verkeer die deze smalle onveilige provinciale baan, die ook onder de naam N337 door het leven gaat, moet slikken wordt stilaan onleefbaar. En dat weet men al jaren, want het stond in het voorgaande Milieueffectenrapport (MER).

Het is mogelijk om in Google Maps op basis van de informatie die Google Traffic verzamelt te simuleren hoe groot de kans op opstoppingen op een bepaald tijdstip langs een bepaalde route is. Hieruit blijkt dat voornoemde lanen helemaal aan het dichslibben zijn. Dat men deze wegen best vermijdt. De Daverlostraat, die door velen als vluchtweg wordt gebruikt, is er niet beter aan toe. Het moet voor onze stadsdiensten toch perfect mogelijk zijn om deze data op te vragen en de verkeersdrukte voor Brugge en de deelgemeenten in kaart te brengen? Om de knelpunten en de flessenhalzen waar het verkeer systematisch opstropt in kaart te brengen? En om daarmee rekening te houden wanneer men projecten moet vergunnen die een impact zullen hebben op de mobiliteit omdat er nu eenmaal een significant aantal auto’s en dagelijkse verkeersbewegingen zullen bijkomen? We kunnen toch moeillijk de Astridlaan overkappen? Er bestaan geen mirakeloplossingen. Het bestaande aantal verkeersbewegingen moet dalen. En alles wat daarmee in strijd is moet uitermate kritisch worden beoordeeld.

Er liggen momenteel tientallen projecten op de tekentafel voor Assebroek en Ver Assebroek. Sommigen zijn reeds ver gevorderd, voor anderen werd een vergunning verleend, en voor nog anderen bereidt men zich voor op een lange procedureslag tegenover de eigen burgers om de vergunning er toch door te duwen. Deze projecten zullen allen samen voor bijkomend verkeer van vele honderden dagdagelijkse wagens zorgen, niet alleen op de Astridlaan, maar ook op de vele kleine sluipwegen die evenmin veilig zijn voor fietsers of voetgangers. Het zal er de komende jaren dan ook zeker niet veiliger op worden voor voetgangers, fietsers, schoolgaande en spelende kinderen. Wij die graag een veilige Astridlaan zouden willen bekomen, wij zien net het tegenovergestelde gebeuren van wat nodig zou zijn.

Ook de luchtkwaliteit langs deze oostelijke invalsweg is beneden alle peil. Dat bleek uit de oefening met ‘Curieuzeneuzen’. Dat werd eveneens beaamd in het MER-rapport, samen met de geluidshinder, daar beiden de normen aanvaardbaar voor de volksgezondheid ver overschrijden.

Bij elk van deze projecten beperkt men zich tot een eenvoudige MER-screening, waarbij in een minimalistische checklist wordt aangestipt dat er slechts een ‘verwaarloosbare impact op de mobiliteit’ is omdat het maar over 34, 68 of 80 bijkomende wagens zou gaan. Voor zover we weten voerden de stadsdiensten tot op heden geen omvattende mobiliteitsstudie uit op basis waarvan ze consequente beslissingen kunnen nemen met betrekking tot de mobiliteitsimpact van nieuwe projecten die worden aangevraagd. Ze gaan er gewoon van uit dat die bijkomende verkeersbewegingen verwaarloosbaar zijn en de negatieve gevolgen voor de reeds bestaande parkeerproblematiek kan worden opgelost door bij elk van die projecten ondergrondse parkeergarages te voorzien. Dit laatste dan natuurlijk weer ten koste van de waterproblematiek. Waardoor we op Assebroek in de toekomst nog meer risico op overstromingen zullen lopen en tegelijk nog minder grondwaterreserves ter beschikking hebben voor lange periodes van aanhoudende droogte.

De resterende bewegingsvrijheid op Assebroek om al deze problemen beleidsmatig en samenhangend op te lossen wordt op die manier verder verpatst voor groot geld. De volksgezondheid en de veiligheid van de mensen lijken minder waardevol en vervangbaar, makkelijk af te kopen door projectontwikkelaars.

We hopen dat het stadsbestuur op korte termijn wil inzien dat ze het op Assebroek hoogdringend over een gans andere boeg moeten gooien. 


Recente blogposts

Hugo in je mail

Ik schrijf me in voor:*

Loading