,

VOS Heldenhuldezerkje

“Misschien is het zijn droom geweest zijn Vlaanderen mede te verheffen als een gloedvolle parel aan ‘s werelds kroon. (…) Het leven en de ziekte hebben het anders gewild: zijn dromen takelden af, zijn verwachtingen werden schimmen, zijn verlangens herinneringen. Zijn kinderen heeft hij zien opgroeien als een ziek man; na de oorlog heeft de repressie hem gekleineerd als mens, en het Vlaamse Volk heeft hem teleurgesteld.” (Citaat uit het bidprentje van dr. Albert De Bondt (1914-1979).

Enkele weken na Alberts overlijden werd, naar zijn wens, een mooi arduinen heldenhuldezerkje op zijn graf op de Parkbegraafplaats ‘Blauwe Toren’ van Brugge geplaatst. Vorig jaar werd VOS door Alberts zoon, Hugo, gecontacteerd met de vraag om het graf aan een grondige opknapbeurt te onderwerpen.

Albert was doorheen zijn leven fier om arts, vader en Vlaming te zijn. VOS ging dan ook graag in op dit verzoek en bewees hem in oktober 2021 met genoegen een laatste eerbetoon. Onze verdienstelijke vrijwilligers maakten onder andere het graf als nieuw en het opschrift op de zerk wederom goed leesbaar.

De zorg die wij dragen voor de heldenhuldezerkjes (en de latere varianten ervan) is een blijk van waardering voor hen, die de strijd voor de ontvoogding van ons volk steeds, naargelang de mogelijkheden, nieuw leven inbliezen.

Zijn heldenhuldezerk kan je vinden op de Parkbegraafplaats ‘Blauwe Toren’ te Brugge, park 8, graf 8-104.

Foto: V.O.S. (L. Derenette)


Recente blogposts

Hugo in je mail

Ik schrijf me in voor:*

Loading