,

Wat dan?…

Plaats opnieuw luchtalarmsirenes

Sinds donderdag 24 februari 2022 klinken sinds de Tweede Wereldoorlog in heel Oekraïne opnieuwde luchtalarmsirenes. Dit waarschuwingssysteem is een netwerk van sirenes (meestal uitgerust met luidsprekers) met een bereik van ongeveer één kilometer. Die sirenes worden aangezet om de bevolking voor dreigend gevaar (bijvoorbeeld bij luchtaanval, evacuatie, zware luchtvervuiling, overstroming…) te waarschuwen. Wanneer het alarm afgaat moet men binnen blijven, de ramen en deuren sluiten en de radio of T.V. aanzetten. De overheid geeft dan via deze communicatiekanalen nadere info. 

Ik herinner mij als kind nog levendig het gieren van de sirene die geplaatst was op het dak van het Brugse zwembad ‘Jan Guillini’ in Kristus Koning. Dat geluid vond ik fascinerend. Alle sirenes en alle luidsprekers over heel het land werden toen steeds op de eerste donderdag van elk trimester tussen 11.45 uur en 13.15 uur getest tijdens een proefalarm. Als een sirene meerdere malen na elkaar of op een ander tijdstip galmde, dan wist onze bevolking dat er sprake was van een noodsituatie. Maar hoe komt het dat wij dat geluidssignaal nu niet meer horen?

Op 4 oktober 2018 vond de allerlaatste test plaats in ons land. Het sirenenetwerk werd opgedoekt en is ondertussen in ons land volledig afgebouwd. De (elektronische) alarmsirenes blijven evenwel bestaan rond nucleaire sites, chemische en militaire installaties (o.a. het NAVO-domein). Deze SEVESO-sirenes worden nog elke eerste donderdag van januari, april, juli en oktober getest. Bij noodgevallen zullen ze dus nog steeds geactiveerd kunnen worden.

Het Crisiscentrum schakelde over naar een modernere manier om de bevolking te alarmeren. Sinds 2017 brengt het sms-systeem BE-Alert en de sociale media de inwoners op de hoogte van mogelijke noodsituaties. De aanbeveling luidt dat de ganse bevolking zich inschrijft op BE-Alert (https://www.be-alert.be) die dan de informatie verspreidt via telefoon of sms. Tot nu zijn er nog maar amper een goede miljoen landgenoten aangesloten. BE-Alert heeft ook zijn nadelen:  

1. Het netwerk mag niet uitvallen. Hoe zal de bevolking gewaarschuwd worden wanneer het netwerk uitvalt?

2. De gsm moet verplicht op zak gedragen worden. Wat met de ouderen die het niet (meer) begrijpen en de mensen die geen abonnement (meer) kunnen betalen?  

3. De mensen mogen zich niet te ver van hun woonplaats bevinden.  Iedereen die in de buurt woont waar een ramp zich voordoet wordt automatisch verwittigd. Wanneer je dan op dat moment een 25-tal km van het rampgebied verwijderd bent mis je deze belangrijke sms en dat kan zware gevolgen inhouden.   

4. BE-Alert moet correct worden ingezet. Het systeem moet altijd en op elk ogenblik probleemloos kunnen werken. Nu nog laat dat te wensen over.  

5. Rampen kunnen ‘s nachts niet gehoord worden. Heel wat mensen zetten bij het slapen gaan hun gsm op slaapstand of zetten hem zelfs volledig uit. Met BE-Alert bereik je niet altijd iedereen. En wat als er daarbovenop geen ontvangst meer is van radio en T.V.?  

Be-Alert kan maar werken als aanvulling op het luchtalarmnetwerk en kan er geen vervanging van zijn. 

Kijk naar de oorlog in Oekraine. Daar wordt de bevolking nog steeds verwittigd door sirenes en luidsprekers. Die blijken héél efficient. Telefoon- en sms-verkeer zijn schaars daar het netwerk grotendeels is uitgevallen. De Nederlanders en Duitsers beseffen dat sinds kort ook. Ze hebben er het debat over het herplaatsen van waarschuwings- en alarmsystemen geopend en zijn bereid om het nodige te ondernemen.

Ook in ons land is er dringend overleg geboden om de waarschuwingssystemen met luidsprekers (met een verder bereik) opnieuw te installeren. Met de huidige technologie en de huidige middelen kan dit in een korte tijdspanne geplaatst worden. Maar geen enkele politicus beweegt.

Politici, wacht er opnieuw geen jaren mee. Het gaat om onze en jullie veiligheid! ‘Nood breekt wet’!  


Recente blogposts

Hugo in je mail

Ik schrijf me in voor:*

Loading