Bancontact CASH-punten

Bankneutrale geldautomaten

Op 24 september 2021, amper een jaar terug, vestigde ik een blog de aandacht op de problematiek van het razendsnel verdwijnen van de bankkantoren (met self-banking) en hun geldautomaten. De tijd dat je in elke gemeente en dorp in het bankkantoor geld uit de muur kon halen is definitief voorbij. Ook dicht bij onze deur, onder meer in Zeebrugge, Lissewege, Aartrijke…, is er geen enkel  bankkantoor of geldautomaat meer te bespeuren. Het thuisbankieren neemt toe en de banken focussen uiteraard hun strategie op dat veranderende consumentengedrag. De inwoners moeten nu kilometers ver rijden om geld uit muur te halen.

Het is nu zo dat de dienstensector zich terug trekt uit de kleinere centra omdat het voor hen niet meer rendabel is en omdat het hen handenvol geld kost. Niettemin ondervinden de bankinstellingen ook wel de nood aan geldautomaten. Daarom hebben de vier grootbanken het platform Batopin opgericht om een netwerk van neutrale geldautomaten onder de naam CASH-punt uit te bouwen. Hun doel: tegen eind 2024 een evenwichtig netwerk uitbouwen aan CASH-punten dat rekening houdt met waar mensen wonen, werken en cash-geld gebruiken. Het merendeel van de CASH-punten zouden naast de functie ‘geldophaling’ ook de functie ‘geldstorting’ aanbieden. 

In onze provincie heeft Batopin reeds 52 neutrale geldautomaten geplaatst, verspreid over 22 locaties. Binnenkort komen daar nog eens 20 locaties bij. Tegen 2025 moeten er in onze provincie 250 automaten op 95 locaties operationeel zijn. Voorts moeten 2.000 à 2.400 CASH-punten over 650 à 750 strategisch gekozen plaatsen over het hele Belgisch grondgebied in bedrijf zijn. Daarmee zou, volgen Batopin, 95% van de Belgische bevolking binnen de 5 km van zijn/haar woning een geldautomaat ter beschikking hebben. De NMBS sloot een contract met Batopin voor een periode van tien jaar om in de meeste treinstations dergelijke CASH-punten te plaatsen.

Het Brugs stadsbestuur kent goed het geldautomatenprobleem. Zij wil haar inwoners tegemoet treden en ijvert en cijfert om zelf de kost (van 20.000 € per punt) te dragen wanneer Batopin het voor hen niet rendabel vindt om op een bepaalde plaats een CASH-punt op te stellen. Een niet zo evidente investering voor de stedelijke overheid om vandaag, met de huidige hoge energieprijzen en de stijgende levensduurte. Nu reeds staan twee CASH-punten opgesteld in het Brugse treinstation. Een CASH-punt werd nog deze maand in de Bossuytlaan (Assebroek) geplaatst. En nog maar pas werd er een vergunning verleend om ook een CASH-punt te installeren in de Oude Vismijnsite in Zeebrugge. Daar zal tijdelijk een CASH-kiosk worden geplaatst. Op latere termijn moet deze neutrale bankautomaat geïntegreerd worden in een (nog te realiseren gebouw). De Brugse overheid blijft in gesprek met Batopin om op nog meerdere locaties geldautomaten op te stellen. Ei zo na lukte het in Lissewege. Daar werd een geschikte locatie gevonden, maar de deal ging uiteindelijk niet door omdat de gesprekken vastliepen op het financiële aspect. “De stad zou moeten opdraaien voor de transactiekosten en daar hebben we op afgehaakt” verklaarde een Brugse schepen. Maar momenteel zouden de kaarten anders liggen.”Batopin hanteert nu een ander businessmodel. Het plan ligt nu opnieuw op tafel. Met dezelfde ideale locatie, centraal gelegen, afgesloten en in eigendom van de stad. De kans dat het ditmaal wel lukt is veel groter” besluit de schepen.

Blijft natuurlijk het probleem voor de aangroeiende bevolkingsgroep die, om velerlei redenen, niet zelf kan internetbankieren. Velen onder hen kunnen terug vallen op een familielid, vriend of kennis. Maar er zijn ook heel wat eenzamen en ouderen die er alleen voor staan en hulp behoeven bij het invullen van allerlei documenten en bankzaken. Wie hulp nodig heeft kan steeds contact opnemen met  a. de feitelijke vereniging ‘Buurtzorg Oltoope'(gsm 0496/474.090 – www.oltoope.be)  of  b. Pro-Duo(telefoon 050/32.73.69). Pro-Duo is een project van OCMW Brugge. De vrijwilligers van beide verenigingen bieden vrijblijvend ondersteuning en zijn gebonden aan strikte geheimhouding.


Recente blogposts

Hugo in je mail

Ik schrijf me in voor:*

Loading